“La tala del primer arbre és el començament de la civilització humana; la tala de l’últim és la seva fi.”

August Wilhelm Eichler

“La tala del primer arbre és el començament de la civilització humana; la tala de l’últim és la seva fi.”

August Wilhelm Eichler

 

NOTÍCIES